Prehľad siete onkologických pracovísk na Slovensku – stav ku koncu 2020 – Onkosieť 2020 (dáta poskytnuté za jednotlivé kraje krajskými odborníkmi)

Prehľad siete onkologických pracovísk na Slovensku – stav k 6/2018 – Onkosieť 2018

Prehľad siete onkologických pracovísk na Slovensku – stav k 1/2018 – Onkosieť 2018

Prehľad siete onkologických pracovísk na Slovensku – Mapa pracovísk v SR