Žilinský kraj – krajský odborník: MUDr.Richard Hrubý, PhD

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Žilina FNsP Žilina Oddelenie klinickej a radiačnej  onkológie 40 Prim. Dr.D.Sudeková (RO)

Dr. Z. Štofová

Dr. A. Thomková

Dr. I.  Kudera

Dr. Milan Krošlák

Dr. Andrea Šulgan Murínová

2,0
Žilina ONKOMED ZA s.r.o. doc. Dr. R. Hrubý, PhD., MBA 1,0
Martin UNM Martin Onkologické centrum 24 prim Dr. E.Hajtmanová, PhD (RO)

Dr. Z. Špaňová

MUDr. D. Šuteková

MUDr. S. Šulajová

MUDr. K. Švábová

2,0
Martin ONKO MARTIN s.r.o. MUDr. A. Naništová 1,0
Ružomberok UVN Ružomberok Klinika klinickej a radiačnej onkológie 36 pred. MUDr. R. Podoba,PhD

Prim. Dr Iveta Kalinová

Dr. Johnová Soňa (pracuje aj v BB)

Dr. Česáková Helena

Dr. Komová Tatiana

Dr. Stranovská Magdaléna

3,0
Liptovský Mikuláš
Dolný Kubín AZURMED, s.r.o. MUDr. Lucia Polečová 0,8
Námestovo AZURMED, s.r.o. MUDr. Lucia Polečová 0,2
Námestovo Amb. Klinickej onkológie MUDr. L. Guspanová 0,2
Trstená NsP Trstená Amb. Klinickej onkológie MUDr. L. Guspanová 0,8
Čadca NsP Čadca Amb. Klinickej onkológie MUDr. P. Lamoš 1,0
Čadca Širanec s.r.o. MUDr. PhDr. A. Širanec, MPH 1,0
Kysucké Nové Mesto MEDICA-care s.r.o. MUDr. D. Krešáková (onkogynekológ) 0,2
Spolu     100 21 14.6

Ružomberok

Klinika radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok – FNgen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Adresa pracoviska:              Považská 2, Ružomberok

MUDr. Roman Podoba, PhD.,  prednosta kliniky, 044 438 2240, podobar@uvn.sk

MUDr. Peter Vaněk, primár radiačnej onkológie, 044 438 2245, vanekp@uvn.sk

Mgr. Anna Herinková, vedúca sestra kliniky, 044 438 2232, herinkovaa@uvn.sk

Kancelária:Mgr. Katarína Dutková, 044 438 2234, fax: 044 438 2061, dutkovak@uvn.sk

Dolný Kubín

MUDr. Darina Mazúrová
MAZURMED s.r.o., mazur1@nextra.sk