Trenčiansky kraj – krajský odborník: MUDr.Branislav Bystrický, PhD., MPH

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Trenčín NsP Trenčín Klinická onkológia 42 prim.Dr.Branislav Bystrický, PhD., MPHDr.Kohútek Filip, PhD

Dr.Stratená Miroslava

Dr.Riedlová Katarína

Dr.Hatalová Zuzana

Dr.Kohúteková Alžbeta

Dr.Viliam Špánik

4
Považská Bystrica NsP Dr.Andrej Rosík Dr.Zuzana HunčíkováDr. Pechová Veronika 2
Bojnice NsP Dr.Magdin Dušan Dr.Pastorková-Šafariková Mária 2
Partizánske NsP Dr.Szabová Alexandra 1
Spolu     42 12 9

Bojnice

MUDr. Dušan Madgin, MUDr. Pastorková-Šafariková
Nemocnica Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná ul č 2, II poschodie A bloku vpravo 2,
ambulancia 046 5112430, stacionár 0465112421, Po-Pi: 7:00 – 14:00

Info: v stacionárnej časti dve veľké izby po 6 postelí teda pre 12 pacientov a dve infúzne kreslá

A , odber vyšetrení KO, VP, HS s výsledkom do 30 min
B , denný odber onkomarkerov s výsledkom do 60 min.
C , kompletne vyšetrenia USG, CT okamžite, ak je to nutné ev do 24.hod pre onkol. pacientov
D , ambulantné podávanie transfúzii a trombocytárnych koncentrátov, instilovanie cytostatík, symptomatická/ antiementná /infuzoterapia
E , okamžitá konzultácia potrebných odborných vyšetrení /interne, chirurgické, gynekologické, hematologické neurologické, pľúcne OAIM / v prípade indikácie ihneď hospitalizácia cez urgentnú ambulanciu na príslušnom oddelení

Partizánske

MUDr. Alexandra Szabová
Nová nemocnica 511/ , 95801 Partizánske, +421 387473317 , +421 38 7473116, Po-Pi: 7:00 – 14:00

Považská Bystrica

MUDr. Andrej Rosík, MUDr. Zuzana Hunčíková, MUDr. Veronika Pechová
Pracovisko ambulantnej chemoterapie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, budova Oddelenia dlhodobo chorých III. poschodie
Nemocničná 986, Považská Bystrica 01701 ,T.č.: 042/4304305, 042/4304340
andrej.rosik@nemocnicapb.sk , onkopb@gmail.com

Ordinačné hodiny: pon, ut, št, pia: 07:00-14:00, str: 07:30-15:30

Trenčín

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ TnUAD, Legionárska 28, 91171 Trenčín, www.fntn.sk

Ambulantná časť (Po-Pi 7:00-14:00) 

MUDr. Zuzana Hatalová (chemoterapia) – ambulancia 8A

MUDr. Katarína Riedlová/MUDr. Filip Kohútek, PhD (chemoterapia) – ambulancia 8B

MUDr. Miroslava Stratená, (chemoterapia) – ambulancia 8C

MUDr. Alžbeta Kohúteková (konzília) – ambulancia 1

prim. MUDr. Branislav Bystrický, PhD, MPH (konzília, zastupovanie)

MUDr. Miroslav Bočák (dispenzarizácia) – ambulancia 12 – pavilón vakcinačného centra/MTZ skladu, pri neurológii

MUDr. Silvia Zavřelová (rádioterapia) ambulancia 2A

MUDr. Karol Martinka/MUDr. Vladimíra Kurišová (rádioterapia) ambulancia 2B

MUDr. Viliam Špánik (ortovoltážna rádioterapia/protizápalová rádioterapia) – pavilón č.27 – kde sú očné ambulancie

Lôžkové oddelenie (non-stop 24-h)

MUDr. Vladimíra Kurišová (vedúci lekár lôžkovej časti, rádioterapia)

MUDr. Filip Kohútek, PhD (chemoterapia a rádioterapia)

MUDr. Karol Martinka (rádioterapia)

MUDr. Viliam Špánik (chemoterapia a rádioterapia)

MUDr. Zuzana Miklátková (rádiodiagnostik, v atestačnej príprave – RO)

MUDr. Veronika Gorčíková (v atestačnej príprave – KO)

MUDr. Júlia Homolová (v atestačnej príprave – KO)

MUDr. Michaela Blahová (v atestačnej príprave – KO)