Prešovský kraj – krajský odborník: MUDr.Juraj Beniak

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Poprad POKO POPRAD, s.r. Prim.Dr.Juraj BeniakDr. Tatiana Albertová

Dr.Marian Kakalejčík

Dr.Lenka Medvecova

Dr.Maria Rečková, PhD

4,1
Prešov FN Klinická onkologia 35 pred. Dr.Vladimír Goč, PhD

Prim.Dr.Tkáčová Valéria

Dr.Jaroslava Lešková

Dr.Michal Milas
Dr.Lenka Kundríková

5,0
Prešov BEKY – MED, s r.o., Dr.Benedikty Alena 1,0
Levoča NsP Dr. Valér Kováč, PhD.Dr.Bujnakova 1,0
Stará Ľubovňa NsP Dr.Martina Turčániová 1,0
Svidník

Humenné

Humenné

Vranov nad Topľou

NsP

NsP

NsP

Dr.Erika Hnátová

Dr. Šarišská Svetlana

Dr Roháčová ONKO KR, s.r.o.

Dr. Brezinová Bibiána, Dr. Jarušinský Peter

1,0

1.0

1,0

0,4

Sabinov Dr.Kohi Wali 1,0
Bardejov NsP Dr.Jozef Chovanec 1,0
Spolu     35 17 16,0

Bardejov

MUDr. Jozef Chovanec, MUDr. Chovanec ml
Nemocnica s Poliklinikou-Sv. Jakuba, Poliklinické odd. klinickej onkológie, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, tel: 0544788314, jchovanec@nextra.sk

Ordinačné hodiny:  7:00-13:00 Po-pia

Humenné

MUDr. Šarišská

Sestra: Danka Horvátová
Telefónne čísla: +421 (0) 57 770 6505 sestra, +421 (0) 57 770 6040 lekár
Emailová adresa: svetlana.sarisska@svetzdravia.com

MUDr Roháčová – ONKO KR, s.r.o.

pri Malej poliklinike, Adresa: 1. Mája 1459/19, 066 01 Humenné, Telefón: 0918 417 505

Poprad

MUDr. Juraj Beniak, MUDr. Marián Kakalejčík, MUDr. Rečková, MUDr. Medvecová

POKO – poliklinika ADUS, Mnoheľova 2, 05801 Poprad, 052/4314169

Ordinačné hodiny: 7:00-14:00 Po-pia

Prešov

prim MUDr. Tkáčová, MUDr. Lešková, MUDr. Adamová, MUDr. Milas, MUDr. Urdová Jana
FNsP J.A.Reimana Prešov, Odd. klinickej onkológie, Hollého 14, 080 74 Prešov, 051/7011027

Ordinačné hodiny: 7:00-15:00 –  Po-pia

prim MUDr. Paľo PhD., MUDr. Rosenberg  PhD.,  MUDr. Bergendyová, MUDr. Kolková, MUDr. Čintalanová

FNsP J.A.Reimana Prešov, Odd. radiačnej onkológie, Hollého 14, 080 74 Prešov, 0517011734

Ordinačné hodiny: 7:00-14:00 Po-pia

MUDr. Benedikty, BEKY – MED, s r.o.

Onkologická ambulancia, Jána Hollého 14/B, 08001 Prešov, 0517495309

Ordinačné hodiny: Po-štv- 7:00-15:00, Pia 7:00-12:00

Stará Lubovňa

MUDr. Turčániová

POKO, Obrancov mieru 3, 06401 St. Ľubovňa, 0524317331

Ordinačné hodiny: 7:00-14:00 Po-pia

Vranov n. Topľou

MUDr. Brezinová Bibiána, MUDr. Jarušinský Peter

Ambulancia klinickej onkológie, M.R. Štefánika 187, 09301 Vranov n. T. , +421 (0) 57 4865 158

Ordinačné hodiny: 7:30-16:00 (Ut, Stv)

Levoča

Sabinov

MUDr. Kohi Wali

Ambulancia klinickej onkológie, Murgašova 1, 08301 Sabinov, 0905129249

Svidník

MUDr. Hnatová

POKO, MUDr. Pribulu 412, Svidník, 0547860434

Ordinačné hodiny: 7:00-14:30

Stropkov

MUDr. Smaržík – onkogynekológia

Ambulancia klinickej onkológie, Akademika Pavlova 312/10, 09101 Stropkov, 0547422244