Nitriansky kraj – krajský odborník: MUDr.Juraj Detvay, PhD

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Nitra Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra Klinická onkológia 35 Prim.doc.Dr.Peter Beržinec, CSc.

Dr. Gabriela Chowaniecová,

Dr. Helena Kuzmová

Dr. Lucia Doláková

2,0
Nitra FN Nitra Klinická onkológia 31 prim. Dr. Juraj Detvay PhD., MPH

Dr. Jana Ďurková

Dr. Rastislav Gura

1,0

0,4

0,1

Nitra MedCentrum Dzurila Dr. Rastislav Gura 1,0
Nitra ONKOMED Nitra s.r.o. Dr. Rábeková Anna 1,0
Topoľčany NsP Dr. Ján Kubiš
Dr. Katarína Lepeyová

Dr.  Anna Urblíková

1,0

0,2

0,2

Komárno Zdravspol, spol. s r.o. Dr. Konkolovská Eva 2,0
Komárno NsP Dr. Rosinská Oľga 1,0
Levice NsP Dr Lyudmyla Rudenko 1,0
Levice Peregrín s.r.o. Dr Puškárová Blanka 1,0
Nové Zámky FN 22 prim.Dr. Pavol Demo

Dr. Oľga Szegeyová

Dr. Gremeň Ľudovít

1,0

1,0

0,2

Nové Zámky ONKOMED, s.r.o. Dr. Horváthová Danica 1,0
Spolu     88 20 13,3

Komárno

MUDr. Eva Konkolovská
Poliklinické odd. klinickej onkológie Mederčská 39, 945 75 Komárnotel: 035 / 7700360-369, eva.konkolovska@nextra.sk

Levice

Nitra

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6513095, berzinec@nextra.sk

MUDr. Gabriela Chowaniecová
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6516745,

MUDr. Elena Kuzmová
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6516246

MUDr. Juraj Detvay
NsP, Onkologické oddelenie Špitálska 6, 950 01 Nitra, tel: 037 / 6545 628, juraj.detvay@nextra.sk

Nové Zámky

MUDr. Danica Horváthová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Slovenská 11, 940 58 Nové Zámky, tel: 035 / 4612 649, horvathova@slovanet.sk

Topoľčany

MUDr. Ján Kubiš
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie, Pavlova, 955 01 Topoľčany