Banskobystrický kraj – krajský odborník: MUDr.Vladimír Malec, CSc

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Banská Bystrica Banská Bystrica Klinická onkológia 58 pred. Dr.Malec Vladimír. CSc

 

prim. Dr.Hrnčár Matej, PhD

Dr.Venglarčíková Lucia

Dr.Fatkulinová Emília

Dr.Mrázová Silvia

Dr.Johnová Soňa

Dr.Kadleček Radomír 

Dr.Švidraňová Anna

4,0
Banská Bystrica Mammacentrum     Dr. E. Mišurová

 

Dr. E. Pritzová

1,0

 

0,2

Banská Bystrica Onkomed     Dr. D. Mazalová 1,0
Lučenec NsP Lučenec     Dr. J. Machanová

Dr. K. Šurmáneková

0,8

0,8

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

 

AVIMED

Klinická onkológia

 

 

20

 

 

Prim.Dr.Richard Hrubý, PhD

 

Dr. I. Palkovácsová

 

Dr. V. Alakša

Dr. A Englerová (RO)

1,2

 

 

1.0

Veľký Krtíš ONCOMEDICAL, s.r.o.     Dr. A. Bomborová 1,0
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom        
Spolu     78 17 10,8

 

Banská Bystrica

Onkologická klinika SZU, Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Klinika má 60 lôžok, 2 chemoterapeutické ambulancie, 1 rádioterapeutickú ambulanciu a 1 kontrolnú ambulanciu. Poskytuje onkologickú starostlivosť na úrovni nadregionálneho centra pre onkologických pacientov zo stredného Slovenska. Ako jedno z 3 centier poskytuje nadregionálnu starostlivosť aj pre ambulantných pacientov z banskobystrického a žilinského kraja. Na Onkologickom oddelení a na ambulanciách sa podáva cytostatická liečba, hormonálna liečba a rádioterapia.

Ambulancie onkologickej kliniky:

Ambulancia klinickej onkológie I. / Chemoterapeutická ambulancia I. /

Indikácia a aplikácia chemoterapie, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií chemoterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Tel. číslo: +421 48 441 3268

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Anna Švidraňová

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Anna Švidraňová

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr. Venglarčíková

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr. Matej Hrnčár,PhD.

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr. Matej Hrnčár,PhD.

Ambulancia klinickej onkológie II. / Chemoterapeutická ambulancia II. /

Tel. číslo: +421 48 441 3720

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Jablonická

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Hrnčár, PhD.

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr. Malec, PhD.

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr. Jablonická

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr. Švidraňová

Ambulancia klinickej onkológie III. / Chemoterapeutická ambulancia III. /

Indikácia a aplikácia chemoterapie, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií chemoterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Tel. číslo: +421 48 441 3265

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Radomír Kadleček

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Jablonická

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr. Johnová

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr.  Radomír Kadleček

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr. Venglarčíková

 

Onkologická kontrolná ambulancia

Dispenzárna a konziliárna činnosť, POKO.

Tel. číslo: +421 48 441 3605

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Hrnčár, PhD.

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Vladimír Malec, PhD.

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr.  Radomír Kadleček

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr. Švidraňová

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr. Jablonická

 

 Rádioterapeutická ambulancia

Lokalizácia cieľových objemov, plánovanie liečby, simulácia a praktická aplikácia liečby žiarením, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií rádioterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia. Protizápalovú RTG terapiu z prevádzkových dôvodov nevykonávame.

Tel. číslo: +421 48 441 3267

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Dagmar Styková

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Dagmar Styková

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr. Lafférs

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr. Martinková

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr. Kuvik

 

Brezno

MUDr. Dagmar Krešáková
Polikl. NsP, Onkogyn. ambulancia Banisko 1, Brezno gregusb@nextra.sk

Lučenec

MUDr. Jaroslava Machanová
LC-ONCOMED, s.r.o.

jarmach@post.sk

MUDr. Vincent Alakša
alaksavi@bb.psg.sk

Veľký Krtíš

MUDr. Anna Bomborová
ONCOMEDICAL, s.r.o.