Prezident
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Podpredseda
MUDr. Branislav Bystrický, PhD, MPH Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín branislav.bystricky@fntn.sk
Vedecký sekretár
MUDr. Radovan Barilla, PhD. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce Špitálska 2, 071 01 Michalovce radovan.barilla@svetzdravia.com
Pokladník
MUDr. Klaudia Gočárová, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava klaudia.gocarova@ousa.sk
Dozorná rada
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
predseda DR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava vanda.usakova@ousa.sk
MUDr. Jana Obertová, PhD. Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava jana.obertova@nou.sk
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava bibiana.vertakova@ousa.sk
Člen výboru
Prof. MUDr. Michal Mego, PhD., DrSc. Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava Michal.Mego@nou.sk
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava jozef.sufliarsky@nou.sk
MUDr. Mária Rečková, PhD POKO Poprad s.r.o. a Národný Onkologický Inštitút Mnoheľova 2, 058 01 Poprad a Klenova 1, 833 10 Bratislava maria.reckova@noisk.sk
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra berzinec@snzobor.sk
Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 040 11 Košice  andrasin@central.medic.upjs.sk
MUDr. Matej Hrnčár, PhD., MBA Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica. Námestie L.Svobodu 1, Banská Bystrica mhrncar@nspbb.sk
MUDr. Marián Streško, PhD. Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
marian.stresko@fntt.sk
       
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD, MHA Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 040 11 Košice   dubinsky@vou.sk
MUDr. Andrea Cipková, MPH Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 040 11 Košice  cipkova@vou.sk