2022

13.5.2022 Hotel Partizán, Tále

24.6.2022 Hotel Saffron, Bratislava

2020-2021 – pre COVID-19 pandémiu komunikácia členov výboru prebiehala cez e-mail

2019

29.1.2019 NOÚ, Bratislava

15.3.2019 Hotel Lindner, Bratislava

19.9.2019 Hotel HolidayInn, Bratislava

28-29.11.2019 Hotel Yasmin, Košice

2018

27.4.2018 Bratislava

27.9.2018 Bratislava

2017

30. 11. 2017 Košice

2016

29.9.2016 Bratislava

1.12.2016 Košice

2015

26.11.2015 Košice

Staršie správy