Sekcia Pracovníkov s tkanivovými kultúrami, (kód SLS: 3527)

Sekcia pre karcinóm prsníka SEKCAMA (od r.1996), (kód SLS: 3594)
doc. MUDr. Vladimír Bella Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Sekcia geriatrickej onkológie (od r.2010), (kód SLS: 3595)

Je členom SIOG (International Society of Geriatric Oncology)

Členovia dozornej rady: prim. MUDr. Michal Licko, prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prim. MUDr. Eva Juskaničová

Spravy Sekcie geriatrickej onkológie 2016, 2017

Sekcia pre karcinóm pľúc (od r.2023), (kód SLS: 3596)

Členovia výboru sekcie pri SOS: