Účet SLS s variabilným symbolom pre SOS:

IBAN: SK36 0200 0000 000 0453 2012, VS: 20-9999/035

Darovacia zmluva – link na MS Word dokument

SLS je poberateľom 2% daní z príjmu, v prípade darovania pre SOS prosíme o poslanie kópie „Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane“ (bez identifikačných údajov) na našu adresu. IČO 00178624 (Slovenská lekárska spoločnosť, občianske združenie, Cukrová 3, 813 22 Bratislava).

Tlačivo je možné stiahnuť z webu Finančnej správy, Daň z príjmov fyzickej osoby -> Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) -> Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane -> Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2020 (stále je platné tlačivo z r. 2018)

Presné inštrukcie tu.

Predvyplnené tlačivo údajmi SLS tu.