Slovenská Onkologická Spoločnosť
Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.

Heydukova 10
812 50 Bratislava

Prezident:

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.

Heydukova 10

812 50 Bratislava

stanislav.spanik@ousa.sk