Zoznam odkazov na onkologické spoločnosti, e-learning, guidelines a i.:

USA:

  • Cancer Net – Informácie pre pacientov schválené ASCO spoločnosťou
  • ASTRO – American Society for Radiation Oncology

Kanada:

EU:

  • ESO – European School of Oncology, vrátane e-eso.net (e-learningový portál)
  • EORTC – The European Organization for Research and Treatment of Cancer
  • UICC– International Union Against Cancer
  • ESTRO – European Society for Radiotherapy and Oncology

Austrália: