Tu nájdete odkazy na stránky venujúce sa vzdelávaniu v onkológii a CME akreditivané aktivity: