European Society of Medical Oncology
www.esmo.org

Národný zástupca (National Society Liaison): 

MUDr. Branislav Bystrický, PhD, MPH (od 3.4.2019)

  • Člen National Societies Committee ESMO (od 3.4.2019)
  • Člen Communication Committee ESMO (2017-2019)