ESMO Exam – Testovanie znalosti z klinickej onkológie spoločnosťou ESMO

Dávame do pozornosti možnosť si otestovať svoje vedomosti z klinickej onkológie spoločnosťou ESMO. Testy sú vhodné pre lekárov v atestačnej príprave, ale aj u atestovaných lekárov na overenie svojich vedomostí z odboru. Cca 60% je nutné na úspešné absolvovanie testu. Test je akreditovaný CME (50 kreditov).

Tento test je povinnou súčasťou atestácie v Slovinsku a Švajčiarsku, s predpokladom pridania sa ďalších krajín v budúcnosti.

Viac info o testovaní na stránke ESMO.