Vznik pracovnej skupiny SOS pre nutríciu

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi Vás informovať o vzniku pracovnej skupiny SOS pre nutríciu. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 16.3.2018. Pracovná skupina bude pracovať v zložení:

MUDr. Jakubovitšová-vedúca skupiny,NOÚ, Bratislava
Doc. MUDr. Marko- Chirurg. klinika Banská Bystrica
MUDr. Krivuš- Interná klinika Martin
MUDr. Haščičová-NOÚ,OAIM, Bratislava
MUDr. Pribulová-VOÚ,Onkolog. Klinika, Košice
MUDr. Tomáš-NOÚ, Chirurg. klinika, Bratislava
MUDr. Kunderlík-OUSA, Onkolog.klinika, Bratislava
Prim. MUDr. Škripeková, NOÚ, Klinika klinickej onkológie, Bratislava

Počas prvého stretnutia sme si stanovili dlhodobý cieľ – zlepšiť resp. zabezpečiť vzdelávanie v odbore nutrície v onkológii, perspektívne v zmysle certifikačného štúdia.

Ako najbližší cieľ sme si stanovili informovať lekársku obec, ktorá prichádza do kontaktu, resp. lieči pacientov s onkologickým ochorením, o vzniku tejto pracovnej skupiny, zaslať mailovou komunikáciou úvodnú informáciu o nutrícii v onkológii, takisto postupne informovať v skratke o prednáškach, ktoré odozneli na Nutričnej akadémii vo Vígľaši 15.3.2018.

Komplexným zabezpečením mailovej komunikácie a jej koordináciou bol poverený MUDr.Tomáš z NOÚ Ba, čo sa týka informovania a komunikácie s predstaviteľmi chirurgickej obce sa danej úlohy zhostil Doc.MUDr.Marko z BB. Ďalší členovia pracovnej skupiny pripravia v krátkosti informáciu zo svojej prezentácie na akadémii.

Postupne má pracovná skupina v pláne vypracovať odporúčané diagnostické a liečebné postupy pre nutríciu v onkológii pre jednotlivé odbory zúčastňujúce sa liečby onkologického pacienta.

V najbližšej dobre vznikne aj samostatná internetová stránka venovaná problematike nutrície v onkológii.

Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na 15.6.2018.

S pozdravom

MUDr.Katarína Jakubovitšová, NOÚ, OKO-F – Odd. paliatívnej medicíny, Centrum pre domácu parenterálnu výživu, NOÚ, BA