Výzva na grant – zahraničná stáž (NOI)

NOI – Národný onkologický inštitút vyhlasuje granty na zahraničné stáže pre lekárov pracujúcich v onkológii. Viac info na NOI stránke.