Voľby do výboru SOS

V decembri 2018 prebehli voľby do výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti na ďalšie 4-ročné obdobie (2019-2022)

Zápisnica zo sčítania hlasov