Voľby do výboru SOS a dozornej rady SOS

Milí členovia Slovenskej onkologickej spoločnosti,

Výboru a dozornej rade po 4 rokoch vypršalo funkčné obdobie a v decembri 2022 sa uskutočnia nové voľby do výboru SOS a dozornej rady SOS.

Podľa volebného poriadku SLS, iba tí členovia, ktorí majú uhradené členské príspevky môžu byť zvolení. Pokiaľ by niekto chcel vyrovnať svoju podlžnosť, v tabuľke nájde pri svojom mene jeho variabilný symbol + sumu (dlžnú čiastku). IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, prípadne môže člen kontaktovať sekretariát SLS.

V tejto priloženej tabuľke je aktuálny zoznam členov SOS – kód spoločnosti 035, 450 členov, bez emailu.