Účasť na ASCO 2018 pre 3 záujemcom

Výbor S.O.S. bude vyberať 3 záujemcom o účasť na ASCO 2018. Keďže sa jedná o edukačný grant držiteľa registrácie lieku, bude nutná úhrada nepeňažného plnenia za cestovné a ubytovanie v predpokladanej výške 800 eur.

Záujemcovia môžu poslať svoje CV prezidentovi S.O.S. MUDr Tomášovi Šálekovi emailom: tomas.salek@nou.sk