ESMO Oncology Conferences: esmo.org/Conferences

ASCO Calendar of Events: www.asco.org/calendar


Akcie v CZ:

2nd Onco Update Europe

5. národní kongres o kolorektálním karcinomu9. pražské medziodborové onkologické kolokviumPragueONCO 2019 +Paralelná sekcia pre lekárov (pozvánka)

International Gastric Cancer Congress je první mezinárodní konference s gastroonkologickou tématikou, který se bude konat v Praze ve spolupráci českých a německých odborných společností. Očekáváme asi 2000 účastníků z celého světa.( 8-11.5.2019)

Dátum: 2.-3. November 2018, Miesto konania: Vienna House Diplomat, Praha,  https://www.gioncology2018.org/  gioncology2018@guarant.cz