Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 17. 10. 2012.

Prítomní: Bella Vladimír, Beržinec Peter,  Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Mardiak Jozef,  Šálek Tomáš,  Špánik Stanislav, členovia revíznej komisie: Sorkovská Dagmar

Predseda SOS, doc. Mardiak, referoval o účasti na schôdzi NR (National Representatives) ESMO, Viedeň 2012. Hlavným programom bola diskusia o náplni práce klinického onkológa, o vzdelávaní v odbore klinická onkológia, o dostupnosti onkologických liekov. Opakovane ESMO vyzýva k vstupu do organizácii mladých onkológov, pre ktorých  ESMO ponúka rôzne výhody. Výbor ďalej sa diskutoval o koncepcii odboru klinická onkológia, v kontexte požiadaviek ESMO a EÚ. Ďalšia schôdza sa bude konať v Košiciach, pred Košickými chemoterapeutickými dňami.