Semináre II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Miesto konania:
Knižnica NOÚ 4.posch., Národný onkologický ústav, 833 10, Bratislava

Garanti:

Doc.MUDr.Jozef Mardiak, CSc.

Doc.MuDr.Ľuboš Drgoňa CSc.

Prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.

 

Nádory GITu – koordinátor: MUDr.Katarína Rejleková, PhD

štvrtok o 14:00hod

 

11.1.2017 Intervenčné výkony z pohľadu GAE u pac. s CRC.- MUDr.Pekárek B, PhD.

18.1.2017  Follow up pri CRC – MUDr.Dolinský J

25.1.2018 Diagnostika Sa pankreasu – MUDr.Orságh A

1.2.2018 Pankreatické fistuly – MUDr.Šucha R

8.2.2018 Operačná liečba Ca pankreasu – doc.MUDr.Pinďák D, PhD.

15.2.2018 Ca žalúdka z pohľadu chirurga – MUDr. Duchoň R, PhD.

22.2.2018 Skríning CRC – MUDr.Žitňan D

29.2.2018 Adjuvantná liečba CRC – MUDr.Jurišová S

15.3.2018 Liečba metastatického Ca pankreasu – MUDr. Dolinský J

29.3.2018 Menežment lokálneho Ca ezofagu – prim.MUDr. Pobijáková M, PhD.

12.4.2018 Liečba Ca ezofagu z pohľadu chirurga – MUDr.Šucha R

19.4.2018 Systémová liečba Ca ezofagu – MUDr.Porsok Š, PhD.

26.4.2018 Menežment pacienta s CRC z pohľadu chirurga – prim.MUDr. Sedlák I, CSc

3.5.2018  Liečba Ca žalúdka z pohľadu onkológa – MUDr.Porsok Š, PhD.

10.5.2018 Nádory horného GIT z pohľadu GAE – MUDr.Letkovský J

17.5.2018  Análny karcinóm – MUDr.Andrezálová I

24.5.2018  Hepatocelulárny ca -lokálna liečba- MUDr. Mižičková J

14.6.2018 Systémová liečba hepatocelulárneho Ca- MUDr.Zomborská E

 

Onkologické semináre – koordinátor: MUDr.Zuzana Syčová-Milá
streda o 14:00hod

 

10.1.2018 Skúsenosti zo študijného pobytu z Indiana University- MUDr.Chovanec M, PhD

17.1.2018 Kardiošpecifické enzýmy – MUDr.Sabaka P, PhD

24.1.2018 TBC – dif. dg., terapia – MUDr.Klimentová

31.1.2018 Paraneoplastický syndróm – MUDr.Zomborská E

7.2.2018 Febrilná neutropénia – MUDr.Kašperová B

14.2.2018 Akútne renálne zlyhanie – MUDr.Drdová K

21.2.2018 Epilepsia – MUDr.Timárová Z

28.2.2018 Indikácie hemokultúry u hospitalizovaných pacientov – prim.MUDr.Vranovský A, PhD

14.3.2018 Mozgové tumory – MUDr.Kalina I, PhD.

21.3.2018 Tremor – dif. dg.- prof.MUDr.Valkovič P, PhD.

28.3.2018  RECIST kritéria – MUDr.Bystrická N

11.4.2018  Intervenčné výkony v rádiológii – primár.MUDr.Uhrín I

18.4.2018  Hematúria-dif. dg., liečba – MUDr.Kollárik B, PhD.

25.4.2018  Hypersenzitívne reakcie po chemoterapií – MUDr.Sojáková M,PhD.

2.5.2018   Kardiotoxicita po onkologickej liečbe – MUDr.Cingeľová S, PhD.

9.5.2018   História onkohematológie na Slovensku – MUDr.Gyarfáš J

16.5.2018  História chirurgie v Bratislave – MUDr.Šifalovič Š

23.5.2018  História onkológie na Slovensku – doc.MUDr.Mardiak J, CSc.