Semináre 2.Onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Semináre 2.Onkologickej kliniky LFUK a NOÚ
štvrtok o 14:00hod

Miesto konania:
seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 3.posch., Národný onkologický ústav, 833 10, Bratislava

Garanti:
Doc.MUDr.Jozef Mardiak, Csc., prednosta 2.onkologickej kliniky
Doc.MuDr.Ľuboš Drgoňa CSc., prednosta Kliniky onkohematológie LFUK
Doc.MUDr.Michal Mego, PhD.

02.03.2017 Adjuvantná rádioterapia-prim. MUDr.Pobijáková M.
09.03.2017 Rekonštrukčná chirurgia karcinómu prsníka-MUDr.Palenčár
16.03.2017 Kostná choroba pri karcinóme prsníka-MUDr.Dzurillová L.
23.03.2017 Adoptívna T-bunková liečba pri karcinóme prsníka-RNDr.Svetlovská D.,PhD.
30.03.2017 Journal club- Postkontrastná nefropatia
06.04.2017 Význam MRI v predoperačnom plánovaní-MUDr.Šimo
20.04.2017 Pohľad rádiodiagnostika na observáciu pacientky s karcinómom prsníka-MUDr.Osifová
27.04.2017 MRI-indikácie pri karcinóme prsníka-pohľad rádiológa-MUDr.Gáfriková
04.05.2017 Skríning karcinómu prsníka -MUDr.Dolinský
11.05.2017 Rádioterapeutický manažement axily u starších pacientiek-MUDr.Ščepanovič
18.05.2017 Zobrazovacie vyšetrenia v diagnostike karcinómu prsníka-MUDr.Bystrická
25.05.2017 Sekundárna prevencia u pacientiek s BRCA mutáciou po menežmente lokalizovanej choroby – MUDr. Copáková
15.06.2017 Chemoterapeutická liečba v 3. a vyššej línii-MUDr.Palacka P.
22.06.2017 Journal club- Metastatický HR+ karcinóm prsníka Metastatický HR+karcinóm prsníka-doc.MUDr.Mego, PhD.

Semináre 2.onkologickej kliniky LFUK a NOÚ
streda o 14:30hod

01.03.2017 Extravazáty-MUDr.Sojáková M.
08.03.2017 Komplexný menežment osteopénie a osteoporózy u onkologického pacienta-MUDr.Jurišová S.
15.03.2017 Postupnosť v algeziologickom rebríčku-spôsoby ovplyvnenia bolesti-prim.MUDr.Škripeková A.
22.03.2017 Diabetes mellitus-indikácie inzulinoterapie-MUDr.Jurkovičová
29.03.2017 Dif dg, liečba stavov zmätenosti-MUDr.Tisovská
05.04.2017 Dif dg, liečba hepatitíd-MUDr. Oltman
19.04.2017 Dif dg tyreopatií-MUDr.Ružináková
26.04.2017 Dif dg adrenálnych endokrinopatií-MUDr.Hrúziková
03.05.2017 CHVI-dif dg edémov DK-MUDr.Dostálová
10.05.2017 Menežment krvácania z GIT-MUDr.Aziri
17.05.2017 Dif dg pneumónií-MUDr.Caheľová
24.05.2017 Menežment NPB-MUDr.Tomáš
31.05.2017 Uzlinový syndróm-MUDr.Oravcová I.
14.06.2017 Akútny koronárny syndróm-MUDr.Bohm
21.06.2017 Chronické srdcové zlyhávania-MUDr.Papinčák J.