Sekcia experimentálne onkológie
MUDr. Oľga Babušíková, DrSc. Ústav experimentálnej onkológie – SAV Vlarska 7, 833 91 Bratislava

Sekcia pre karcinóm prsníka SEKCAMA
MUDr. Vladimír Bella Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava