Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 21.5.2014

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wágnerová Mária, členka revíznej komisie: Sorkovská Dagmar

Schôdza sa uskutočnila v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Predseda Výboru SOS (Slovenskej onkologickej spoločnosti) doc. Mardiak otvoril schôdzu a ako prvý bod bola diskutovaná situácia v príprave volieb nového výboru. Informáciu  poskytol prim. Packaň. Došlo k zmene v pripravovanej volebnej komisii: Dr. Cipková bude nahradená Dr. Petriľákom, za predsedkyňu komisie výbor navrhol Dr. Mikulovú. Presné pokyny k voľbám pre voličov pripraví SLS, podpíše predseda SOS a predseda volebnej komisie. Ku každému hlasovaciemu lístku bude priložený zoznam všetkých členov SOS. Hlasovací lístok bude obsahovať 13 voľných riadkov na vpísanie kandidátov do výboru a tri voľné riadky na návrh členov dozornej rady. Voľby sa uskutočnia v termíne od 28.5.2014 do 30.6.2014. Výsledky budú zverejnené na Bratislavských onkologických dňoch. Ďalej boli diskutované niektoré plánované edukačné podujatia v oblasti onkológie v SR.  SOS bude naďalej tieto podujatia odborne garantovať: 24. –  25.10.2014, Kaskády – podujatie venované karcinómu pľúc, 24. – 25.10. 2014, Bratislava – podujatie zamerané na vzdelávanie v oblasti molekulárnej biológie v onkológii, 21. – 22.11. 2014, Bratislava – aktuality v gastroenterologickej onkológii. Výbor požiada o súhlas prednášateľov na Bratislavských onkologických dňoch s publikáciou prezentácii na www stránkach SOS a tiež ponúkne možnosť publikácie prezentácií zo satelitných sympózií.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.