Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 21.11.2014

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Mardiak Jozef, Mego Michal, Sorkovská Dagmar, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef
Členovia dozornej rady: Chovanec Jozef, Mikulová Milada, Ušáková Vanda
Ospravedlnení členovia výboru: Barilla Radovan, Bella Vladimír, Beniak Juraj, Bystrický Branislav, Hrubý Richard

Schôdzu otvoril prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS), MUDr. Šálek. Plánovaná schôdza Výboru v Košiciach, počas Košických chemoterapeutických dní, nemohla byť uskutočnená pre nemožnosť účasti väčšiny členov, preto bol určený aktuálny termín v Bratislave. Prezident SOS informoval o začatí diskusie s Ing. Pospíšilovou, riaditeľkou SOLEN, s.r.o., o príprave Bratislavských onkologických dní (BOD) v roku 2015. Jeden z kľúčových návrhov je odpojenie BOD od Best of ASCO, diskusia bude pokračovať. Ďalej informoval, že ho v mene Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu Slovenska (AIFP) požiadal o stretnutie MUDr. Branislav Budke. So stretnutím súhlasí prezident SOS a aj Výbor SOS. Následne prebehla diskusia o ďalšom vzdelávaní v onkológii. Prezident SOS osloví prezidenta SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti) Prof. Krištúfka ohľadom perspektívy v tejto oblasti. Doc. Andrašina vypracuje list pre MZ SR a NR SR týkajúci sekciu SECCAMAjednohlasne podporu vo výške 18OO EU pre sestersksa obmedzenej dostupnosti inovatívnych liekov v onkológii. Výbor SOS schválil jednomyseľne podporu vo výške 1800 EU pre konferenciu sesterskej sekcie SECCAMA (Sekcia pre karcinóm prsníka) v roku 2015. Výbor SOS v spolupráci so SLS zabezpečil distribúciu TNM klasifikácie (7. vydanie), výlučne pre členov SOS. Termín ďalšieho stretnutia Výboru spresní prezident SOS.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.