Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 8.10.2014, NOÚ Bratislava

Prítomní:  členovia výboru: Andrašina Igor, Barilla Radovan, Beniak Juraj, Beržinec Peter,  Bystrický Branislav, Hrubý Richard, Mardiak Jozef,  Sorkovská Dagmar, Šálek Tomáš, Šufliarsky Jozef,  Špánik Stanislav, členovia dozornej rady: Chovanec Jozef, Mikulová Milada, Ušáková Vanda
Ospravedlnení: členovia výboru: Mego Michal,  Bella Vladimír

Novozvolený výbor Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) sa zišiel 8.10.2014 v priestoroch NOÚ v Bratislave. Hlavný bod schôdze boli  voľby prezidenta SOS. Pred hlasovaním sa  kandidatúry vzdali doc. Mardiak, prof. Špánik, doc. Andrašina, MUDr. Šufliarsky.  Za prezidenta SOS bol zvolený MUDr. Šálek (Národný onkologický ústav, Bratislava). Nasledovali  voľby viceprezidenta – zvolený bol doc. Andrašina (Východoslovenský onkologický ústav, Košice), vedeckého sekretára – zvolený bol doc. Beržinec (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra) a  pokladníka – zvolená bola MUDr. Sorkovská (Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava). Za predsedkyňu dozornej rady bola zvolená  MUDr. Mikulová (Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava). Po voľbách bolo diskutované ďalšie smerovanie SOS a pripravované vzdelávacie akcie. Výbor SOS schválil organizačnú/odbornú záštitu nad podujatím:
Rozumieme súčasným trendom vývoja v hrudnej onkológii, Nitra, 20.11.2014 a Onkofórum, Nitra, 3.12.2014. Ďalšia schôdza výboru je plánovaná v Košiciach, počas Košických chemoterapeutických dní, ktoré sa budú konať 27. – 29.11.2014.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, Csc.