Schôdza Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 27. 11. 2013

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária
Člen revíznej komisie: Hrubý Richard

Schôdza Výboru SOS (Slovenskej onkologickej spoločnosti) prebehla pred začiatkom tradičných Košických chemoterapeutických dní. V prvom bode programu sa Výbor zaoberal témou BOD (Bratislavských onkologických dní) 2014. Definitívne bola schválená hlavná téma Kontroverzie v onkológii. Doc. Andrašina informoval o odoslaní listu v súvislosti s prob- lémami NOR (Národného onkologického registra) na MZ SR. Ďalej informoval o odoslaní listu týkajúceho sa problémov nedostupnosti, resp.
nekategorizovania inovatívnych liekov schválených EMA (European Medicines Agency) v SR počas posledných rokov, do Výboru pre zdravotníctvo NR SR. Cieľom je výnimka, ktorá by nezohľadňovala iba aktuálnu cenu QALY (Quality-Adjusted Life Year), ale aj niektoré iné faktory. Obidva listy boli schválené pri e-mailovom hlasovaní výboru pred ich odoslaním. Prof. Špánik, hlavný odborník MZ SR, informoval o Žiadosti o pripomienkovanie Vyhlášky MZ SR o dispenzárnej starostlivosti. Výbor nemal k pri pravovanej vyhláške pripomienky. Budúci rok sa končí volebné obdobie Výboru SOS. Plánované vyhlásenie nových volieb je v máji – júni 2014. V spolupráci so SLS (Slovenskou lekárskou spoločnosťou) budú navrhnutí členovia volebnej komisie. Výbor súhlasil s tým, že SOS pomôže pri odbornej organizácii a garantovaní (doc. Beržinec) podujatia Onkofórum – bronchofórum, ktoré sa bude konať v Nitre, 11. 12. 2013. Výbor SOS rozhodne o garancii pre Bardejovské onkologické dni, ktoré sa budú konať v roku 2014, na budúcej schôdzi. Výbor SOS súhlasí s finančnou pomocou 2000EU pre sesterskú sekciu SECCAMA 2014. Výbor SOS pokladá za kľúčové odborné podujatia Bratislavské onkologické dni a Košické chemoterapeutické dni. V závislosti od konkrétnej situácie podporí ďalšie odborné po dujatia. Ďalšia schôdza Výboru SOS je plánovaná na február 2014, v Košiciach.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.