Plán odborných akcií na r. 2020

24-25.1.2020 2.Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

27-28.3.2019 Aktuálny manažment karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít (Lindner Hotel Gallery Central, BA) zrušené pre pandémiu COVID-19

14-15.5.2020 SEKCAMA, Holiday Inn, BA zrušené pre pandémiu COVID-19

12.6.2020 Novinky z ASCO 2020, hotel Carlton, BA videozáznam prednášok so slidami, prístup po ASCO meetingu. Od 22.6.2020 budú „Novinky z ASCO“ vo virtuálnom formáte prístupné pre odbornú verejnosť na stránke SOS/NOI/Solen.

18.6-19.6.2020 XI. Bardejovské Onkologické Dni, hotel Alexander, Bardejovské Kúpele preložené pre pandémiu COVID-19 na September 24-25 alebo Október 29-30 2020

10.-12.9.2020 Dni mladých onkológov (Hotel Slovan, Tatranská Lomnica)

1-2.10.2020 LVII. Bratislavské Onkologické Dni, Holiday Inn, BA

6-8.11.2020 Aktuálny manažment karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít a Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc / Aktuálne problémy v manažmente GI malignít, hotel Kaskády, Sielnica

Termíny sa môžu meniť, pridelenie CME kreditov a záštita SOS je na organizátorovi podujatia.