Plán odborných akcií na r.2019

Termíny sa môžu meniť, pridelenie CME kreditov a záštita SOS je na organizátorovi podujatia.