Plán odborných akcií na r.2019

r.2020

24-25.1.2020 Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

14-15.5.2020 SEKCAMA, Holiday Inn, BA

12.6.2020 (v pláne) Novinky z ASCO 2020, BA?

19.6.2020 (v pláne) XI. Bardejovské Onkologické Dni, Bardejov

1-2.10.2020 (v pláne) LVII. Bratislavské Onkologické Dni, Holiday Inn, BA

Termíny sa môžu meniť, pridelenie CME kreditov a záštita SOS je na organizátorovi podujatia.