Svetový deň rakoviny

Svetový deň rakoviny

Svetový deň boja proti rakovine sa každý rok koná 4. februára, pričom ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej a sekundárenej prevencie a zdravého životného štýlu.
MASCC/ESMO USMERNENIE PRE PODÁVANIE ANTIEMETÍK

MASCC/ESMO/SK postupy

Postupy pri sledovaní a liečbe NÚ imunoterapie – článok z: Onkológia (Bratisl.), 2018;13(2):102-107 MASCCMultinational Association of Supportive Care in Cancer | www.mascc.org MASCC/ESMO usmernenie pre podávanie antiemetík (PDF)     ESMO usmernenie o manažmente onkologických pacientov s COVID-19 ESMO usmernenie o očkovaní …