Voľby do výboru SOS a dozornej rady SOS

Milí členovia Slovenskej onkologickej spoločnosti, Výboru a dozornej rade po 4 rokoch vypršalo funkčné obdobie a v decembri 2022 sa uskutočnia nové voľby do výboru SOS a dozornej rady SOS. Podľa volebného poriadku SLS, iba tí členovia, ktorí majú uhradené členské príspevky …

Bratislavské onkologické dni, LIX. ročník

Výbor Slovenskej onkologickej spoločnosti Vás pozýva na 59.ročník Bratislavských onkologických dní. Termín: 12. – 14. október 2022 (streda poobede, štvrtok, piatok) Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava a tiež online na: https://www.mudr.online/ Hlavná téma: Karcinóm prsníka a Nádory z neznámeho primárneho ložiska …

Novinky z ASCO 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na 14. ročník podujatia Novinky z ASCO, ktorý sa uskutoční v piatok 24. júna 2022 kombinovanou formou v Hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/. Odborný garant: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. Koordinátorka podujatia: MUDr. Mária Rečková, PhD. Program podujatia nájdete v tu.