Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 31. 1. 2008

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 31. 1. 2008

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Packáň Tibor. Ospravedlnení: Makaiová Izabela, Sorkovská Dagmar Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda …
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Košice, Východoslovenský onkologický ústav, 20.06.2007

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Košice, Východoslovenský onkologický ústav, 20.06.2007

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Packaň Tibor, Sorkovská Dagmar, Neprítomní – ospravedlnení: Bella Vladimír, Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela Na pôde Východoslovenského onkologického ústavu …
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Národný onkologický ústav, 16.2.2007

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Národný onkologický ústav, 16.2.2007

Prítomní: členovia výboru: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Wagnerová Mária, člen revíznej komisie: Hrubý Richard. Neprítomní – ospravedlnení: Koza Ivan, Šufliarsky Jozef Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda …