Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Košice, Východoslovenský onkologický ústav, 20.06.2007

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Košice, Východoslovenský onkologický ústav, 20.06.2007

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Packaň Tibor, Sorkovská Dagmar, Neprítomní – ospravedlnení: Bella Vladimír, Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela Na pôde Východoslovenského onkologického ústavu …
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Národný onkologický ústav, 16.2.2007

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Národný onkologický ústav, 16.2.2007

Prítomní: členovia výboru: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Wagnerová Mária, člen revíznej komisie: Hrubý Richard. Neprítomní – ospravedlnení: Koza Ivan, Šufliarsky Jozef Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda …
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 18.4.2006

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 18.4.2006

Prítomní: členovia výboru: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Wagnerová Mária, členka revíznej komisie: Sorkovská Dagmar Neprítomní – ospravedlnení: Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Šufliarsky Jozef Členov výboru Slovenskej …