Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 23.04. 2008

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 23.04. 2008

Prítomní: Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Mardiak Jozef, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar Ospravedlnení: Andrašina Igor, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Packáň Tibor, Šálek Tomáš Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda …
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 31. 1. 2008

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 31. 1. 2008

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Packáň Tibor. Ospravedlnení: Makaiová Izabela, Sorkovská Dagmar Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda …