Správa zo schôdze výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (Bratislava, Vysoká škola sv. Ažbety nám.1.mája, 09.07.2010)

Správa zo schôdze výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (Bratislava, Vysoká škola sv. Ažbety nám.1.mája, 09.07.2010)

Prítomní: Beržinec  Peter, Drgoňa Ľuboš ,Jarčuška Pavol , Krčméry Vladimír ,  Wagnerová  Mária Ospravedlnení: Demitrovičová Andrea  , Mardiak Jozef, Šufliarsky Jozef, člen revíznej komisie  , Jonáš  Peter, Schôdzu otvorila  Doc MUDr Wagnerová Mária CSc, predseda  slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti  (SCHS) Výborová schôdza sa …
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 31.5.2010

Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 31.5.2010

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter,  Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, člen revíznej komisie: Packaň Tibor, Sorkovská Dagmar Ospravedlnení: Hrubý Richard, Koza Ivan, Makaiová Izabela Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti …
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 25.11. 2009

Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 25.11. 2009

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Packáň Tibor Ospravedlnení: Hrubý Richard, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela, Sorkovská Dagmar Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti …
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 15. 6. 2009

Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 15. 6. 2009

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Malec Vladimír, Makaiová Izabela, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, clen revíznej komisie: Hrubý Richard. Ospravedlnení: Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Packán Tibor, Sorkovská Dagmar, Wagnerová Mária Na zaciatku prebehlo stretnutie so …