Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 25.04.2013

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 25.04.2013

Prítomní: Beržinec Peter,  Kaušitz Juraj, Šálek Tomáš,  Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef,  Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Obertová Jana,  Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar Hlavnou témou stretnutia bola príprava Bratislavských onkologických dní (BAOD). Plánovaný termín bol určený na 10. a 11. októbra 2013, t.j. konferencia …
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14.04.2011

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14.04.2011

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packáň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar Neprítomní: Koza Ivan, Obertová Jana Zasadnutie Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti …
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, 20. 12. 2010

Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, 20. 12. 2010

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packáň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Obertová Jana, Sorkovská Dagmar Novozvolený Výbor Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) …