Onkologické semináre FNTN

Mieste semináre v Onkológii

Organizátor: Onkologické oddelenie FNTN
Garant: primár MUDr. Branislav Bystrický

Kde: Zasadačka Onkologického oddelenia FN Trenčín, I. poschodie vpravo

Kedy: Týždenne, prvé 3 stredy každý mesiac
Čas: 13:00 – 15:00

Kto: Lekári klinickej & radiačnej onkológie, lekári v špecializovanej príprave na klinickú, radiačnú onkológiu, klinický fyzici, lekári cirkulujúci na Onkologickom oddelení

Harmonogram:
(pozri harmonogram: téma + prednášajúci)
Po každej prednáške diskusia zahrňujúca aplikáciu nových poznatkov do praxe oddelenia.

www.fntn.sk/seminare