Žilinský kraj – krajský odborník: MUDr.Richard Hrubý, PhD

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Žilina FNsP Žilina Oddelenie klinickej a radiačnej  onkológie 40 Prim. Dr.D.Sudeková

Dr. Z. Štofová

Dr. A. Thomková

Dr. I.  Kudera

2,0
Žilina ONKOMED ZA s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 Dr. R. Hrubý, PhD. 1,0
Martin UNM Martin Onkologické centrum 24 Dr. Z. Špaňová

MUDr. D. Šuteková

MUDr. S. Šulajová

MUDr. K. Švábová

2,0
Martin ONKO MARTIN s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. A. Naništová 1,0
Ružomberok UVN Ružomberok Klinika klinickej a radiačnej onkológie 36 Prim. MUDr. E. Česáková

Prim. MUDr. R. Podoba,PhD

MUDr. M. Bodorová

3,0
Liptovský Mikuláš NsP Liptovský Mikuláš Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. Lucia Polečová 1,0
Dolný Kubín MAZURMED s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. D. Mazúrová 1,0
Námestovo MAZURMED s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. D. Mazúrová 0,2
Námestovo Hornooravská nemocnica Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. L. Guspanová 0,2
Trstená Hornooravská nemocnica Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. L. Guspanová 1,0
Čadca Kysucká nemocnica Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. P. Lamoš 1,0
Čadca Širanec s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. PhDr. A. Širanec, MPH 1,0
Kysucké Nové Mesto MEDICA-CARE s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. D. Krešáková 0,2
Spolu     100 21 14.6

Ružomberok

Klinika radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok – FNgen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Adresa pracoviska:              Považská 2, Ružomberok

MUDr. Helena Česáková, prednosta kliniky, 044 438 2230, cesakovah@uvn.sk

MUDr. Roman Podoba, PhD., primár klinickej onkológie, 044 438 2240, podobar@uvn.sk

MUDr. Peter Vaněk, primár radiačnej onkológie, 044 438 2245, vanekp@uvn.sk

Mgr. Anna Herinková, vedúca sestra kliniky, 044 438 2232, herinkovaa@uvn.sk

Kancelária:Mgr. Katarína Dutková, 044 438 2234, fax: 044 438 2061, dutkovak@uvn.sk

Ambulancie: (pondelok – piatok  7:00- 13.30), 044/438 2233

MUDr. Helena Česáková MUDr. Marta Bodorová klinická onkológia, radiačná onkológia

MUDr. Roman Podoba, PhD.                                     klinická onkológia

MUDr. Peter Vaněk                                                     radiačná onkológia

Lôžková časť: (24-h), 044/438 2239

MUDr. Iveta Kalinová, MUDr. Tatiana Komová                       klinická onkológia

MUDr. Miroslava Oravcová, MUDr. Kristína Čelková             radiačná onkológia

Dolný Kubín

MUDr. Darina Mazúrová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie, 026 01 Dolný Kubín, mazur1@nextra.sk