Trenčiansky kraj – krajský odborník: MUDr.Branislav Bystrický, PhD., MPH

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Trenčín FNsP Trenčín Klinická onkológia 42 prim.Dr.Bystrický, PhD., MPH

Dr.Kohútek Filip, PhD

Dr.Stratená Miroslava

Dr.Riedlová Katarína

Dr.Hatalová Zuzana

Dr.Kohúteková Alžbeta

Dr.Viliam Špánik

4
Považská Bystrica NsP Dr.Haviarová Viera (končí ku 6/2020)

Dr.Rosík Andrej

Dr.Zuzana Hunčíková

2
Prievidza Dr.Jančoková Iveta (pozastavenie praxe ku 2/2021) 0,8
Bojnice NsP Dr.Magdin Dušan+

Dr.Pastorková-Šafariková Mária

Dr.Benkovičová Jana (ukončenie 3/2021)

2

0,6

Partizánske Dr.Szabová Alexandra 1
Spolu     42 12 11,4 9

Bojnice

MUDr. Dušan Madgin, MUDr. Pastorková-Šafariková
Nemocnica Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná ul č 2, II poschodie A bloku vpravo 2,
ambulancia 046 5112430, stacionár 0465112421, Po-Pi: 7:00 – 14:00

Info: v stacionárnej časti dve veľké izby po 6 postelí teda pre 12 pacientov a dve infúzne kreslá

A , odber vyšetrení KO, VP, HS s výsledkom do 30 min
B , denný odber onkomarkerov s výsledkom do 60 min.
C , kompletne vyšetrenia USG, CT okamžite , ak je to nutné ev do 24.hod pre onkol. pacientov
D , ambulantné podávanie transfúzii a trombocytárnych koncentrátov , instilovanie cytostatík, symptomatická/ antiementná /infuzoterapia
E , okamžitá konzultácia potrebných odborných vyšetrení /interne, chirurgické, gynekologické, hematologické neurologické, pľúcne OAIM / v prípade indikácie ihneď hospitalizácia cez urgentnú ambulanciu na príslušnom oddelení

MUDr. Jana Benkovičová (ukončenie 3/2021)
Janka Kráľa 1656/41, 97201 Bojnice, +421 46 5407573, St-Pi, 7:00 – 13:00

Prievidza

MUDr. Iveta Jančoková (pozastavenie praxe ku 2/2021)
ONK-ORT s.r.o., Svätoplukova 90/14B, 971 01 Prievidza, +421 911799613, Po-Štrv 7:00 – 14:30

Partizánske

MUDr. Alexandra Szabová
Nová nemocnica 511/ , 95801 Partizánske, +421 387473317 , +421 38 7473116, Po-Pi: 7:00 – 14:00

MUDr. Bohdana Kosáčová (už nepracuje)
Nádražná 686/4, 95801 Partizánske, +421 38 7498830, Po-Pi: 7:00 – 13(14):00

Považská Bystrica

MUDr. Viera Haviarová (ukončuje ku 6/2020)
Mládežnícka 2565/ , 01701 Považská Bystrica, +421 42 4340488, Po-Pi: 7:00 – 15:00

MUDr. Andrej Rosík, MUDr. Zuzana Hunčíková
Pracovisko ambulantnej chemoterapie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, budova Oddelenia dlhodobo chorých III. poschodie
Nemocničná 986, Považská Bystrica 01701 ,T.č.: 042/4304305
andrej.rosik@nemocnicapb.sk , onkopb@gmail.com

Ordinačné hodiny: pon, ut, št, pia: 07:00-14:00, str: 07:30-15:30

Trenčín

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ TnUAD, Legionárska 28, 91171 Trenčín, www.fntn.sk

Ambulantná časť (Po-Pi 7:00-14:00) 

MUDr. Zuzana Hatalová (chemoterapia) – ambulancia 8A

MUDr. Katarína Riedlová (chemoterapia) – ambulancia 8B

MUDr. Miroslava Stratená, (chemoterapia) – ambulancia 8C

MUDr. Alžbeta Kohúteková (konzília) – ambulancia 1

prim. MUDr. Branislav Bystrický, PhD, MPH (konzília, zastupovanie)

MUDr. Miroslav Bočák (dispenzarizácia) – ambulancia 12 – pavilón vakcinačného centra/MTZ skladu, pri neurológii

MUDr. Silvia Zavřelová (rádioterapia) ambulancia 2

MUDr. Karol Martinka/MUDr. Vladimíra Kurišová (rádioterapia) ambulancia 2 A/B

MUDr. Viliam Špánik (ortovoltážna rádioterapia/protizápalová rádioterapia) – pavilón č27 – očné ambulancie

Lôžkové oddelenie (non-stop 24-h)

MUDr. Filip Kohútek, PhD (chemoterapia a rádioterapia)

MUDr. Vladimíra Kurišová/MUDr Karol Martinka (rádioterapia)

MUDr. Viliam Špánik (chemoterapia a rádioterapia)

MUDr. Veronika Gorčíkova (v atestačnej príprave – KO)

MUDr. Zuzana Miklátková (v atestačnej príprave – RDG)

MUDr. Júlia Homolová (v atestačnej príprave – KO)

MUDr. Marcela Vojčiaková (v atestačnej príprave – RO)