Prešovský kraj – krajský odborník: MUDr.Juraj Beniak

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Poprad POKO Sine 0 Prim.Dr.Juraj Beniak

Dr.Marian Kakalejčík

Dr.Lenka Medvecova

Dr.Maria Rečková, PhD

4,0
Prešov Prešov Klinická onkologia 35 Prim.Dr.Jarka Lešková

Dr.Tkáčová Valéria

Dr.Michal Milas
Dr.Lenka Kundríková
Dr.Marcela Bujňáková

Dr.Vladimír Goč, PhD

6,0
Prešov Prešov Sine 0 Dr.Benedikty Alena 1,0
Levoča Levoča Sine 0 Dr.Tatiana Albertová

Dr.Marcela Uhrikova/Bujnakova

1,0
Stará Lubovna Stará Lubovna Sine 0 Dr.Martina Turčániová 1,0
Svidník Svidník Sine 0 Dr.Erika Hnátová 1,0
Sabinov Sabinov Sine 0 Dr.Kohi Wali 1,0
Bardejov Bardejov Sine 0 Dr.Jozef Chovanec 1,0
Spolu     35 17 16,0

Bardejov

MUDr. Jozef Chovanec, MUDr. Chovanec ml
Nemocnica s Poliklinikou-Sv. Jakuba, Poliklinické odd. klinickej onkológie, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, tel: 0544788314, jchovanec@nextra.sk

Ordinačné hodiny:  7:00-13:00 Po-pia

Humenné

MUDr. Juskaničová, MUDr. Šarišská

Centrum klinickej onkológie, Nemocničná 7, Humenné 06601, 0577706635

ord. hodiny: 7:00-14:15

MUDr. Brigita Timuľáková

Ambulancia klinickej onkológie ONKOBT s.r.o., 0905248638, timulak@nextra.sk

ord. hodiny:  7:00-15:30

Poprad

MUDr. Juraj Beniak, MUDr. Marián Kakalejčík, MUDr. Rečková, MUDr. Medvecová

POKO – poliklinika ADUS, Mnoheľova 2, 05801 Poprad, 052/4314169

Ordinačné hodiny: 7:00-14:00 Po-pia

Prešov

prim MUDr. Tkáčová, MUDr. Lešková, MUDr. Adamová, MUDr. Milas, MUDr. Urdová Jana
FNsP J.A.Reimana Prešov, Odd. klinickej onkológie, Hollého 14, 080 74 Prešov, 051/7011027

Ordinačné hodiny: 7:00-15:00 –  Po-pia

prim MUDr. Paľo PhD., MUDr. Rosenberg  PhD.,  MUDr. Bergendyová, MUDr. Kolková, MUDr. Čintalanová

FNsP J.A.Reimana Prešov, Odd. radiačnej onkológie, Hollého 14, 080 74 Prešov, 0517011734

Ordinačné hodiny: 7:00-14:00 Po-pia

MUDr. Benedikty, BEKY – MED, s r.o.

Onkologická ambulancia, Jána Hollého 14/B, 08001 Prešov, 0517495309

Ordinačné hodiny: Po-štv- 7:00-15:00, Pia 7:00-12:00

Stará Lubovňa

MUDr. Turčániová

POKO, Obrancov mieru 3, 06401 St. Ľubovňa, 0524317331

Ordinačné hodiny: 7:00-14:00 Po-pia

Vranov n. Topľou

MUDr. Andrej Sabanoš, MUDr. Roháčová 

Ambulancia klinickej onkológie, M.R. Štefánika 187, 09301 Vranov n. T. ,  0574865415 (Dr Sabanoš), 0574865158 (Dr Roháčová), sabanos@nextra.sk

Ordinačné hodiny: 7:30-16:00 (Dr Sabanoš), 7:30-14:45 (Dr Roháčová)

Levoča

MUDr. Albertová

Ambulancia klinickej onkológie, Probsterova cesta 2/3082 05401 Levoča, 053/3913512

Ordinačné hodiny: 7:00-13:00 Po-pia

Sabinov

MUDr. Kohi

Ambulancia klinickej onkológie, Murgašova 1, 08301 Sabinov, 0905129249

Svidník

MUDr. Hnatová

POKO, MUDr. Pribulu 412, Svidník, 0547860434

Ordinačné hodiny: 7:00-14:30

Stropkov

MUDr. Smaržík

Ambulancia klinickej onkológie, Akademika Pavlova 312/10, 09101 Stropkov, 0547422244