Nitriansky kraj – krajský odborník: MUDr.Juraj Detvay, PhD

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Nitra Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra Klinická onkológia 35 Prim.doc.Dr.Peter Beržinec, CSc.

Dr. Gabriela Chowaniecová,

Dr. Helena Kuzmová

Dr. Lucia Doláková

Dr. Milan Krošlák

2,0
Nitra Fakultná nemocnica Nitra Klinická onkológia 31 prim. Dr. Juraj Detvay PhD., MPH

Dr. Jana Ďurková

Dr. Rastislav Gura

1,0

0,4

0,1

Nitra MedCentrum Dzurila

 

  0 Dr. Rastislav Gura

 

1,0

 

Nitra Súkromná onkologická ambulancia   0 Dr. Rábeková Anna 1,0

 

Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany  a.s.   0 Dr. Ján Kubiš
Dr. Katarína Lepeyová

Dr.  Anna Urblíková

1,0

0,2

0,4

Komárno Komárno Zdrav. s. r. o.   0 Dr. Konkolovská Eva 1,0
Komárno Komárno Agel

 

  0 Dr. Rosinská Oľga 1,0
Levice Nemocnica Levice   0 Dr Puškárová Blanka
Dr Lyudmyla Rudenko
Dr Urblíková Anna
1,0

1,0

 

 

Levice Súkromná ambulancia     Dr. Urblíková Anna  
Nové Zámky Fakultná nemocnica

 

  22 Dr. Oľga Szegeyová

Dr. Pavol Demo

Dr. Gremeň Ľudovít

1,0

1,0

0,2

Nové Zámky Súkromná ambulancia kl. onkológia   0 Dr. Horváthová Danica 1,0
Spolu     88 20 13,3

Komárno

MUDr. Eva Konkolovská
Poliklinické odd. klinickej onkológie Mederčská 39, 945 75 Komárnotel: 035 / 7700360-369, eva.konkolovska@nextra.sk

Levice

MUDr. Anna Urblíková
Poliklinika NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie SNP 24, 934 21 Levice, urblikova@nextra.sk

Nitra

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6513095, berzinec@nextra.sk

MUDr. Gabriela Chowaniecová
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6516745,

MUDr. Elena Kuzmová
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6516246

MUDr. Juraj Detvay
NsP, Onkologické oddelenie Špitálska 6, 950 01 Nitra, tel: 037 / 6545 628, juraj.detvay@nextra.sk

Nové Zámky

MUDr. Danica Horváthová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Slovenská 11, 940 58 Nové Zámky, tel: 035 / 4612 649, horvathova@slovanet.sk

Topoľčany

MUDr. Ján Kubiš
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie, Pavlova, 955 01 Topoľčany