Košický kraj – krajský odborník: doc.MUDr.Igor Andrašina, CSc

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Košice VOÚ a.s., Oddelenie ambulantnej chemoterapie 0 doc.Dr. Igor Andrašina, CSc

prim.Dr. Andrea Cipková, MPH

Dr. Hana Garanová

Dr. Mária Višňovská

Dr. Monika Žák

Dr. Valér Kováč, PhD

Doc. Dr. Mária Wagnerová, CSc.

5,0
    Oddelenie klinickej onkológie 55 Dr. Martin Petrilák

Dr. Jana Jankurová

Dr. Zuzana Pribulová

Dr. Eleonóra Pihúriková

1,0
Košice Mimo nemocnice Onkologická ambulancia 0 Dr. Mariana Šimunová 1,0
Košice Mimo nemocnice Onkologická ambulancia 0 Dr. Veronika Langerová 1,0
Košice okolie Mimo nemocnice Onkologická ambulancia 0 Dr. Helena Šarošiová 1,0
Michalovce Michalovce Onkologické Centrum 57 Dr. Radovan Barilla, PhD – Hlavny odbornik Svet zdravia

Dr. Sikrová Renata

Dr. Bereš-Žiarna Bibiana

Dr. Brezinová Bibiana

2,0
Rožňava

 

Rožňava POKO 0 Dr. Šimkovičová Zlata 1,0
Trebišov Trebišov Odd.klin. onk. 25 Dr. Licko Michal 1,0
Trebišov Trebišov Onk. Ambul. 0 Dr. Malá Alica 1,0
Humenné Humenné POKO 0 Dr. Šarišská  Svetlana 1,0
Spolu     162 22 16,0

Košice

MUDr. Igor Andrašina
FNsP, Klinika rádioterapie a onkológie Rastislavova 43, 040 01 Košice, andrasina@nextra.sk

Doc.MUDr. Mária Wágnerová
FNsP, Klinika rádioterapie a onkológie Rastislavova 43, 040 01 Košice, wagnerova@nextra.sk

MUDr. Veronika Langerová
Poliklinika Sever, Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Tomášikova 8, 040 01 Košice

MUDr. Helena Šarosíová
Poliklinika Vidiek, Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Smetanova 2, 040 01 Košice

MUDr. Marianna Šimunová
FNsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie SNP 1, 040 01 Košice

Rožňava

MUDr. Zlatica Šimkovičová
Nemocnica Sv. Barbory, Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Betliarska, 048 74 Rožňava

Trebišov

MUDr. Michal Licko
NsP, Onkologické odd. , Trebišovtel: 056 / 6660889, licko@nextra.sk

MUDr. Alica Malá
NsP, Onkologické odd. , Trebišov, mala@nextra.sk