Košický kraj – krajský odborník: doc.MUDr.Igor Andrašina, CSc

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Košice VOÚ a.s., Oddelenie ambulantnej chemoterapie doc.Dr. Igor Andrašina, CSc

prim.Dr. Andrea Cipková, MPH

Dr. Eleonóra Pihúriková

Dr. Mária Višňovská

Dr. Monika Žák

MUDr. Renáta Šikrová

Doc. Dr. Mária Wagnerová, CSc.

5,0
VOÚ Oddelenie klinickej onkológie 55 Dr. Martin Petrilák

Dr. Robert Bieľ

Dr. Jana Jankurová

Dr. Zuzana Pribulová

Dr. Jana Tabišová

1,0
Košice Juh OnkoCare s.r.o. Dr. Hana Garanová 1,0
Košice Juh ONKO-MED s. r. o. Dr.Tibor Packaň 1,0
Košice Sever SMED s.r.o Dr. Helena Sarosiová 1,0
Michalovce Michalovce Onkologické Centrum 57 Dr. Radovan Barilla, PhD – Hlavny odbornik Svet zdravia

prim. Dr. Gabriela Hermannová, MPH

MUDr. Jana Spišáková

MUDr. Renáta Šikrová

MUDr. Dreisig Martin

Jelizaveta Medvegyeva

1,8
Rožňava NsP Rožňava POKO Dr. Šimkovičová Zlatica 1,0
Trebišov Trebišov Odd.klin. onk. 25 prim. Dr. Bibiana Bereš-Žiarna

Dr. Bibiana Brezinová

Dr. Peter Jarušinský

Dr. Michal Licko

Dr. Martin Michaľanský

MUDr. Štepienová Anna

5,0
Trebišov AMALA s.r.o Dr. Malá Alica 0,8
Spolu     137 26 18.6

Košice

VOU a.s.

http://vou.sk/pracoviska/oddelenie-klinickej-onkologie/

MUDr. Helena Šarosíová
SMED s.r.o,  Košice

Rožňava

MUDr. Zlatica Šimkovičová
Nemocnica Sv. Barbory, Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Betliarska, 048 74 Rožňava

Trebišov

Onkologické oddelenie NsP Trebišov

MUDr. Alica Malá
AMALA s.r.o , Trebišov, mala@nextra.sk