Bratislava

Bratislavský kraj – krajský odborník: doc.MUDr.Jozef Mardiak, CSc

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Bratislava NOÚ OKO-A 18 prim.Dr. Jozef Šufliarsky, PhD

Dr.Tomáš Minárik, PhD

Dr.Andrej Jurík

Dr.Michaela Kubičková

Dr.Sojakova Michaela

3,0
    OKO-D 17 prof.Dr. Michal Mego, DrSc

Dr.Zuzana Syčová-Milá

Dr. Michal Chovanec, PhD

Dr. Jana Obertová, PhD

Dr. Patrik Palacka, PhD

Dr. Katarína Rejleková, PhD

Doc.Dr.Jozef Mardiak, CSc

2,0
    OKO-E 17 prim.Dr. Jozef Dolinský

Dr. Štefan Porsok, PhD

Dr. Robert Godál

Dr.Silvia Jurišová

Dr.Veronika Švabová, PhD

2,0
    OKO-F 19 prim.Dr. Andrea Škripeková, PhD

Dr.Kristína Križanová

Dr.Lucia Dzurillová

Dr.Katarína Jakubovitsová

Dr.Ivan Dekánek

2,0
    OOH-I 15+6TJ Doc.Dr.Ľuboš Drgoňa, CSc

primár – Dr. Andrej Vranovský, PhD

Dr.Miriam Ladická

Dr.Radoslav Greksak

Dr.Ludmila Homolová

3,0
    OOH-II 12 prim.Dr. Eva Mikušková, PhD

Dr.Ľudmila Demitrovičová,PhD

Dr.Iveta Oravcová, PhD

Dr.Vanda Mikudova

3,0
    Amb-CHT 0 Dr.Miroslava Malejčíková

Dr.Eva Oravcová, PhD

Dr.Iveta Andrezalová-Vochyanová

2,0
Bratislava OUSA Interná klinika VšZaSP a OÚSA 41 Prof.UDr. Stanislav Špánik, CSc.
prim. Dr. Klaudia Gočárová, PhD.
Dr. Jana Boboková

Dr. Katarína Krajcsovics, PhD.

Dr. Maroš Kunderlík
Dr. Věra Miškovská, PhD.
Dr. Miriam Porubská
Dr. Barbora Slabá
Dr. Dagmar Sorkovská
Dr. Bibiana Vertáková Krakovská, PhD.
Dr. Peter Zuzák

1,0
Bratislava OÚSA Interná klinika Ambulantna CHT 0 prim. Dr.Milada Mikulová

Doc. Dr. Lýdia Heľpianska, CSc.

Dr. Marta Škultétyová

Dr. Vanda Ušáková, PhD.

4,0
Bratislava Milosrdný bratia Onkologicke oddelenie Milosrdny bratia 20 Prim.Dr.Vladimir Vaclav

Dr.Miriam Drahokoupilova
Dr.Maria Novisedlakova

Dr.Maros Fremal

1,0
Bratislava Ružinov Pľúcna onkológia 17 Prim. Dr.Peter Kasan, CSc

Dr.Milada Veselá

Dr.Maros Marták

Dr.Zuzana Švihelová

Dr.Lydia Ďorďayová

Dr.Maria Černá,CSc

Dr.Lucia Denková

Dr.Radka Cahajlová

2,0
Bratislava Ružinov Ambulancia klinickej onkológie 0 Dr.Vojtko Pavel 1,0
Bratislava NsP Antolská Ambulancia klinickej onkológie 0 Dr.Pribelsky Marian, CSc 1,0
Bratislava Poliklinika Mytna Ambulancia klinickej onkológie 0 Dr. Sládkovičová Ľubica 1,0
Spolu     182 64 29,0