Banskobystrický kraj – krajský odborník: MUDr.Vladimír Malec, CSc

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Banská Bystrica Banská Bystrica Klinická onkológia 58 Prim.Dr.Malec Vladimír

Dr.Venglarčíková Lucia

Dr.Fatkulinová Emília

Dr.Mrázová Silvia

Dr.Johnová Soňa

Dr.Kadleček Radomír Dr.Hrnčár Matej

Dr.Švidraňová Anna

4,0
Banská Bystrica Mammacentrum sine 0 Dr. E. Mišurová

Dr. E. Pritzová

1,0

0,2

Banská Bystrica Onkomed Sine 0 Dr. D. Mazalová 1,0
Lučenec Lučenec sine 0 Dr. J. Machanová

Dr. V. Alakša

1,0

0,2

Rimavská Sobota Rimavská Sobota Klinická onkológia 20 Prim.Dr.Richard Hrubý, PhD

Dr. I. Palkovácsová

1,2
Veľký Krtíš Veľký Krtíš sine 0 Dr. A. Bomborová 1,0
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom sine 0 Dr. J. Bankovičová 1,0
Spolu     78 16 10,6

Banská Bystrica

Onkologická klinika SZU, Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Klinika má 60 lôžok, 2 chemoterapeutické ambulancie, 1 rádioterapeutickú ambulanciu a 1 kontrolnú ambulanciu. Poskytuje onkologickú starostlivosť na úrovni nadregionálneho centra pre onkologických pacientov zo stredného Slovenska. Ako jedno z 3 centier poskytuje nadregionálnu starostlivosť aj pre ambulantných pacientov z banskobystrického a žilinského kraja. Na Onkologickom oddelení a na ambulanciách sa podáva cytostatická liečba, hormonálna liečba a rádioterapia.

Ambulancie onkologickej kliniky:

Ambulancia klinickej onkológie I. / Chemoterapeutická ambulancia I. /

Indikácia a aplikácia chemoterapie, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií chemoterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Tel. číslo: +421 48 441 3268

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Anna Švidraňová

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Anna Švidraňová

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr. Anna Švidraňová

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr. Matej Hrnčár

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr. Matej Hrnčár

 

Ambulancia klinickej onkológie III. / Chemoterapeutická ambulancia III. /

Indikácia a aplikácia chemoterapie, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií chemoterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Tel. číslo: +421 48 441 3265

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Radomír Kadleček

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Soňa Johnová

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr. Vladimír Malec, PhD., MUDr. Lucia Venglarčíková

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr.  Radomír Kadleček

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr. Soňa Johnová

 

Onkologická kontrolná ambulancia

Dispenzárna a konziliárna činnosť, POKO.

Tel. číslo: +421 48 441 3605

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Soňa Johnová

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Vladimír Malec, PhD.

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr.  Radomír Kadleček

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr.  Soňa Johnová

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr.  Anna Švidraňová

 

 Rádioterapeutická ambulancia

Lokalizácia cieľových objemov, plánovanie liečby, simulácia a praktická aplikácia liečby žiarením, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií rádioterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia. Protizápalovú RTG terapiu z prevádzkových dôvodov nevykonávame.

Tel. číslo: +421 48 441 3267

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 14.40 – MUDr. Dagmar Styková

Utorok 8:00 – 14.40 – MUDr. Gabriela Rakická

Streda 8:00 – 14.40 – MUDr.  Dagmar Styková

Štvrtok 8:00 – 14.40 – MUDr.  Dagmar Styková

Piatok 8:00 – 14.40 – MUDr.  Gabriela Rakická

 

Brezno

MUDr. Dagmar Krešáková
Polikl. NsP, Onkogyn. ambulancia Banisko 1, Brezno gregusb@nextra.sk

Lučenec

MUDr. Jaroslava Machanová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Námestie republiky 14, 984 39 Lučenec,  tel: 047 / 43 210 92, jarmach@post.sk

MUDr. Vincent Alakša
alaksavi@bb.psg.sk

Veľký Krtíš

MUDr. Anna Bomborová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Nemocnièná 1, 990 01 Veľký Krtíš

Zvolen

MUDr. Monika Sláviková
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Janského ul.478, 965 01 Žiar nad Hronom, onkozh@nextra.sk