Žilinský kraj – krajský odborník: MUDr.Richard Hrubý, PhD

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Žilina FNsP Žilina Oddelenie klinickej a radiačnej  onkológie 40 Prim. Dr.D.Sudeková

Dr. Z. Štofová

Dr. A. Thomková

Dr. I.  Kudera

2,0
Žilina ONKOMED ZA s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 Dr. R. Hrubý, PhD. 1,0
Martin UNM Martin Onkologické centrum 24 Dr. Z. Špaňová

MUDr. D. Šuteková

MUDr. S. Šulajová

MUDr. K. Švábová

2,0
Martin ONKO MARTIN s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. A. Naništová 1,0
Ružomberok UVN Ružomberok Klinika klinickej a radiačnej onkológie 36 Prim. MUDr. E. Česáková

Prim. MUDr. R. Podoba,PhD

MUDr. M. Bodorová

3,0
Liptovský Mikuláš NsP Liptovský Mikuláš Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. Lucia Polečová 1,0
Dolný Kubín MAZURMED s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. D. Mazúrová 1,0
Námestovo MAZURMED s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. D. Mazúrová 0,2
Námestovo Hornooravská nemocnica Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. L. Guspanová 0,2
Trstená Hornooravská nemocnica Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. L. Guspanová 1,0
Čadca Kysucká nemocnica Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. P. Lamoš 1,0
Čadca Širanec s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. PhDr. A. Širanec, MPH 1,0
Kysucké Nové Mesto MEDICA-CARE s.r.o. Amb. Klinickej onkológie 0 MUDr. D. Krešáková 0,2
Spolu     100 21 14.6

 

Dolný Kubín

MUDr. Darina Mazúrová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie, 026 01 Dolný Kubín, mazur1@nextra.sk