Dunajská Streda NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Veľkoblahovská 3, 929 01, Dunajská Streda
Galanta NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 2, F. Zubku, 924 22, Galanta
Piešťany Poliklinika – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Piešťany
Skalica NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, , 909 82, Skalica
Trnava NsP – Onkologické odd.
Počet osôb: 2, , 917 75, Trnava

Dunajská Streda

MUDr. Juraj Kubík
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Veľkoblahovská 3, 929 01 Dunajská Streda, tel: 031 / 5571437

Galanta

MUDr.  Bicková
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie F. Zubku, 924 22 Galanta

MUDr. Adrián Laluha
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie, F. Zubku, 924 22 Galanta

Piešťany

MUDr. Katarína Popracová
Poliklinika, Poliklinické odd. klinickej onkológie, Piešťany, tel: 033 / 7955111

Skalica

MUDr. Adrián Nečas
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie, 909 82 Skalica

Trnava

Prof.MUDr.  Jurga
NsP, Onkologické odd., 917 75 Trnava

Doc.MUDr.  Kukučková
NsP, Onkologické odd., 917 75 Trnava