Bardejov NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Sv. Jakuba 26, 085 01Bardejov
Humenné NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, ul. 1. Mája, 066 01Humenné
Poprad Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 2, Banícka 803/8, 058 01Poprad
Prešov Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Sládkovičova 38, 080 01Prešov
NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Hollého 14, 080 74Prešov
Stará Ľubovňa NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, , 064 14Stará Ľubovňa
Svidník NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, , 089 22Svidník
Vranov nad Topľou Stará poliklinika – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, , 093 27Vranov n. Topľou

 

Bardejov

MUDr. Jozef Chovanec
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Sv. Jakuba 26, 085 01 Bardejov, tel: 054 / 4748487, jchovanec@nextra.sk

Humenné

MUDr. Brigita Timuľáková
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie ul. 1. Mája, 066 01 Humenné, timulak@nextra.sk

Poprad

MUDr. Juraj Beniak
Poliklinické odd. klinickej onkológie, Banícka 803/8, 058 01 Poprad

MUDr. Marián Kakalejčík
Poliklinické odd. klinickej onkológie, Banícka 803/8, 058 01 Poprad, kakalejcik@nextra.sk

Prešov

MUDr. Jozef Dzurilla
Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Sládkovičova 38, 080 01 Prešov, tel: 051 / 7720777, dzurilla@nextra.sk

MUDr. Vladimír Goč
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Hollého 14, 080 74 Prešov

Stará Lubovňa

MUDr. Darina Bartovičová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie , 064 14 Stará Ľubovňa, bartovicova@nextra.sk

Svidník

MUDr. Peter Linkesh
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie , 089 22 Svidník, linkes@nextra.sk

Vranov n. Topľou

MUDr. Andrej Sabanoš
Stará poliklinika, Poliklinické odd. klinickej onkológie , 093 27 Vranov n. Topľou, sabanos@nextra.sk