Prešovský kraj – krajský odborník: MUDr.Juraj Beniak

Lokalizácia Nemocnica Oddelenie Počet lôžok Počet klinických onkológov Počet ambulancií 1,0 úväzok
Poprad POKO Sine 0 Prim.Dr.Juraj Beniak

Dr.Marian Kakalejčík

Dr.Lenka Medvecova

Dr.Maria Rečková, PhD

4,0
Prešov Prešov Klinická onkologia 35 Prim.Dr.Jarka Lešková

Dr.Tkáčová Valéria

Dr.Michal Milas
Dr.Lenka Kundríková
Dr.Marcela Bujňáková

Dr.Vladimír Goč, PhD

6,0
Prešov Prešov Sine 0 Dr.Benedikty Alena 1,0
Levoča Levoča Sine 0 Dr.Tatiana Albertová

Dr.Marcela Uhrikova/Bujnakova

1,0
Stará Lubovna Stará Lubovna Sine 0 Dr.Martina Turčániová 1,0
Svidník Svidník Sine 0 Dr.Erika Hnátová 1,0
Sabinov Sabinov Sine 0 Dr.Kohi Wali 1,0
Bardejov Bardejov Sine 0 Dr.Jozef Chovanec 1,0
Spolu     35 17 16,0

Bardejov

MUDr. Jozef Chovanec
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Sv. Jakuba 26, 085 01 Bardejov, tel: 054 / 4748487, jchovanec@nextra.sk

Humenné

MUDr. Brigita Timuľáková
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie ul. 1. Mája, 066 01 Humenné, timulak@nextra.sk

Poprad

MUDr. Juraj Beniak
Poliklinické odd. klinickej onkológie, Banícka 803/8, 058 01 Poprad

MUDr. Marián Kakalejčík
Poliklinické odd. klinickej onkológie, Banícka 803/8, 058 01 Poprad, kakalejcik@nextra.sk

Prešov

MUDr. Vladimír Goč
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Hollého 14, 080 74 Prešov

Stará Lubovňa

MUDr. Darina Bartovičová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie , 064 14 Stará Ľubovňa, bartovicova@nextra.sk

Vranov n. Topľou

MUDr. Andrej Sabanoš
Stará poliklinika, Poliklinické odd. klinickej onkológie , 093 27 Vranov n. Topľou, sabanos@nextra.sk