Komárno Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Mederčská 39, 945 75, Komárno
Levice Poliklinika NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, SNP 24, 934 21, Levice
Nitra ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. – Onkologické oddelenie
Počet osôb: 4, Kláštorská 134, 949 88 Nitra
NsP – Onkologické oddelenie
Počet osôb: 3, Špitálska 6, 950 01 Nitra
Nové Zámky Onkologická ambulancia
Počet osôb: 1, Kapistoryho 5, 940 58, Nové Zámky
NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Slovenská 11, 940 58, Nové Zámky
Šaľa NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Nemocničná 1, 927 01, Šaľa
Topoľčany NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Pavlova, 955 01, Topoľčany

 

Komárno

MUDr. Eva Konkolovská
Poliklinické odd. klinickej onkológie Mederčská 39, 945 75 Komárnotel: 035 / 7700360-369, eva.konkolovska@nextra.sk

Levice

MUDr. Anna Urblíková
Poliklinika NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie SNP 24, 934 21 Levice, urblikova@nextra.sk

Nitra

MUDr. Magdaléna Arpášová 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6516246

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6513095, berzinec@nextra.sk

MUDr. Gabriela Chowaniecová
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6516745,

MUDr. Elena Kuzmová
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Onkologické oddelenie, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel: 037 6516246

MUDr. Juraj Detvay
NsP, Onkologické oddelenie Špitálska 6, 950 01 Nitra, tel: 037 / 6545 628, juraj.detvay@nextra.sk

MUDr. Samuel Klenovský
NsP, Onkologické oddelenie Špitálska 6, 950 01 Nitra, tel: 037 / 6545 366, oncololgyklen@pobox.sk

MUDr. Daniela Krošláková
NsP, Onkologické oddelenie Špitálska 6, 950 01 Nitra, tel: 037 / 6545 379, kroslakphoeba@nextra.sk

Nové Zámky

MUDr. Danica Horváthová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Slovenská 11, 940 58 Nové Zámky, tel: 035 / 4612 649, horvathova@slovanet.sk

MUDr. Zdenko Salmáš
Onkologická ambulancia,  Kapistoryho 5, 940 58 Nové Zámkytel: 035 / 4420 766, salmas@nextra.sk

Šaľa

MUDr. Juraj Kubík
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Veľkoblahovská 3, 929 01 Dunajská Streda, tel: 031 / 5571437

Topoľčany

MUDr. Ján Kubiš
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie, Pavlova, 955 01 Topoľčany